Klasafspraken

 

 

jules_tekening

 

Welkom in de peuterklas

bij juf Mélissa

 

Schooljaar 2015 – 2016

 

 

Wie is wie?

Onze school: een afdeling van de Dr. O. Decrolykleuterscholen met afdelingen:

–          Germinal

–          Marijve

–          De droomboom

–          Floréal

 •  Mevr. Katty Vanhoecke: directrice. Haar bureau is in de Geraardsbergenstraat, afdeling Germinal
 • Mevr. Sonja Geenens:  zorgcoördinator, afdeling Germinal

 

Afdeling Vangrootenbruel

 • Juf Mélissa: peuterklas
 • Juf Suleiak: 1ste kleuterklas
 • Juf Patsy: 2de kleuterklas
 • Juf Elke: 2de kleuterklas – 3de kleuterklas
 • Juf Ellen: 3de kleuterklas
 • Juf Katrien: turnen
 • Juf Helena: SES

SES: extra hulp voor kinderen die op bepaalde vlakken moeilijkheden hebben

 

Werking van de klas:

Wekelijks werken we rond onze interesses of kalender gebonden activiteiten. Onze dag begint altijd in de kring, waar we honderduit vertellen, ieder op zijn eigen manier en volgens zijn/haar eigen kunnen.

Kalenders komen aan bod en we nemen heel veel dingen waar.

Daarna gaan we aan het werk en ontdekken wat we allemaal kunnen maken, spelen, leren,… Ook wordt onze woordenschat constant verruimd en versterkt.

In de namiddag wordt het een pret van jewelste want dan zijn de verschillende speelhoeken open, ondertussen worden er mooie kunstwerken gemaakt.

We hebben ook nood aan bewegen in de zaal, muziek beluisteren, zingen, prenten kijken, verhaaltjes luisteren,… en nog veel meer leuke dingen.

Dag- en weekindeling hebben een vaste structuur, waarbij gestreefd wordt naar een evenwicht tussen:

 • Speel- en werkactiviteit
 • Hygiëne en verzorging
 • Redzaamheid

Tevens is het heel belangrijk dat de kinderen zich goed voelen in de klas en op school. We streven naar de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

 

Dagdagelijkse praktijk

KALENDERS

 • Goeiemorgenlied
 • Aanwezigheid aanduiden in schrift en goeiemorgen zeggen tegen elkaar
 • Aanwezigheidskalender: foto opkleven
 • Weekkalender: gekleurde lampjes aandoen en ontdekken wat we die dag speciaal gaan doen
 • Weerkalender: liedje van het weer, symbool kiezen om boven Jules en Marie te hangen en ev. Jules en Marie andere kledij aandoen.

HOEKEN

 • Hoeken in de klas: poppenhoek, speeltafel, kring, auto- en bouwhoek, puzzeltafel, knutseltafel, boekenhoek, bewegings- en knuffelhoek, zandtafel

TUSSENDOORTJES/MIDDAGMAAL

 • ’s Voormiddags: koek + drank in de klas
 • ’s Middags: kleuters die warm eten en boterhammen gaan mee naar de refter.
 • ’s Namiddags: drank in de klas
 • Accent dit jaar= gezonde tussendoortjes: fruit, water, yoghurt. Géén snoep, frisdrank, geen chocoladerepen.

SLOTMOMENT

 • Goedenavond lied zingen
 • Aanwezigheidskalender: foto afnemen
 • Boekentassen op de rug
 • Heen- en weerschriftjes gaat iedere dag mee naar huis. Schriftje moet telkens de volgende dag terug mee naar school komen!

VARIA

 • In het begin van elke maand krijg je een maandplanning. Daar staan belangrijke data en uitstappen op.
 • 1X per maand op woensdag is het eetgeldophaling. De juiste datum vind je terug op de maandplanningen. Er wordt ook nog een briefje meegegeven met de berekening en het juiste bedrag erop.
  • Woensdag  =  fruitdag! Koeken mogen niet worden opgegeten op deze dag!
  • 8d7c71dc52a1b6d952433504e929bd60
  • Schooluren:
   • 08u15: aanwezig op school
   • 08u30: begin schooldag
   • 11u50: hekken open aan onze school op woensdag én moment om de kinderen op te halen die ‘s middags thuis eten
   • 13u15: hekken open aan onze school op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag.
   • 15u15: einde schooldag, ouders komen de zaal binnen

PERSOONLIJKE ACCENTEN

BEELDWERKJES

 • Doelen bij beeld zijn experimenteren en expressie. => geen bandwerk, geen opgelegde werkjes waarbij iedereen hetzelfde resultaat heeft/ hetzelfde moet doen. Wel: kennis maken met nieuwe materialen, nieuwe technieken, … Dus: esthetisch minder mooi maar de kinderen maken dit niet voor mama of papa, wel om er iets uit te leren/persoonlijk iets aan te hebben. Bij speciale gelegenheden zoals Pasen, Moederdag, Vaderdag,… wordt hier wel een uitzondering op gemaakt.

SOCIAAL – EMOTIONEEL

 • Respectvolle omgang met elkaar = heel belangrijk! Iedereen is anders, maar iedereen is gelijkwaardig en moet ook zo behandeld worden. We praten met elkaar ipv te roepen, we geven iedereen een hand, niemand is besmettelijk. We vragen aan elkaar hulp of geven die zelfs zonder dat er moet om gevraagd worden.
 • Ook emoties uiten moet elk kind kunnen binnen de gestelde grenzen. Iedereen mag kwaad zijn en dat mogen ze laten zien. Natuurlijk zonder met deuren te slaan of dingen stuk te maken.
 • Vechten is absoluut verboden en zal streng bestraft worden! Dit is geen goede manier van omgaan met elkaar of met emoties.

Ik hoop op een vruchtbare samenwerking en wil u alvast bedanken voor het vertrouwen. Indien je nog vragen/opmerkingen hebt, kan je me altijd aanspreken ’s morgens of via het heen- en weerschriftje.

 

Groetjes

Juf Mélissa

 Posted by at 15:21