Kleuterturnen

 
Iedere dinsdag en iedere vrijdag krijgt jullie kind een uurtje kleuterturnen!
Wat doen wij nu allemaal tijdens die turnuurtjes?

 

* We leren verschillende bewegingsvaardigheden uit : klimmen, springen, lopen, huppelen, …

 

* We turnen met materiaal : doekjes, hoepels, ballen, ballonnen, stokken, …

 

* We leren verschillende spelvormen : tikkertje, verstoppertje, loopspelen, …

 

* We werken aan onze reactiesnelheid op speelse wijze door verschillende reactiespelen te doen

 

* We bewegen ons heel dikwijls via muziek of met muziek als ondersteuning

 

* We leren prikkels gericht waar te nemen via auditieve, visuele of tactiele spelletjes

 

* Ruimtebesef wordt ons bijgebracht door vele spelvormen

 

* We creeƫren lichaamsbesef door nabootsingsspelen en spelletjes i.v.m. onze lichaamsdelen

 

* We leren samenwerken door verschillende oefeningen uit te voeren