Afspraken tijdens de turnles

 
* We hebben geen turnpantoffels/turnschoenen nodig en houden dus onze gewone schoenen aan. (eventueel worden deze voor sommige oefeningen uitgedaan)

 

* Ook al is het steeds dolle pret tijdens de turnles, we blijven rustig en gedragen ons netjes.

 

* We eten en drinken niet tijdens de turnles, achteraf kan er eventueel wat water gedronken worden.

 

* We luisteren goed naar hetgeen de turnjuf te vertellen heeft, vele zaken worden verteld voor onze eigen veiligheid (i.v.m. turntoestellen).