Even voorstellen…

 

Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep  “Vlaamse Ardennen”.

De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april 2018 blijkt.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag, 23 oktober 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur).

Het model voor kandidaatstelling is te verkrijgen op onderstaand adres:

Scholengroep 21 “Vlaamse Ardennen”
Ronseweg 1
9700 Oudenaarde

055/33 45 50
sgr21@g-o.be

en in elke school/centrum van de scholengroep.


 


Welkom bij kleuterscholen Dr. Ovide Decroly!

De kleuterschooltjes liggen verspreid over de wijken in de stad. Samen tellen zij 210
leerlingen. Zij zingen, dansen, spelen en leren er en geven de wijken Floréal, Germinal, Marijve,… meer kleur en klank. In de lagere school zitten er 361 kinderen op de schoolbanken.

Sorry, the comment form is closed at this time.